Pappers Avdelning 51

Sök på sidan: 

 

Hemsida Svenska Pappersindustriarbetareförbundet

 

Pappers 51
Fiskeby Board AB

Box 1,Fiskeby 601 02 Norrköping

 

Ordförande
011 - 15 58 46     

Välkommen Avdelningen A-kassa Arbetsmiljö Lagar & Avtal Studier Fiskeby
Information Kontakta Studieansvarig

 

 

 

 

Utbildning är att lära av historien för framtiden.

Målet för den fackliga utbildningen är att ge medlemmarna ett stöd så att de kan hävda sina rättigheter och med hjälp av den fackliga organisationen försvara och förbättra arbetsvillkoren.

 

Vi har också som mål att alla medlemmar ska få delta i medlemsutbildningen och att alla förtroendevalda ska få delta i FIP. För att det ska fungera så genomför vi dessa utbildningar årligen.

 

De fackliga utbildningarna är uppdelade i 2 grupper, nämligen allmän fackliga och funktionsutbildningar. De sistnämnda är för de som har en speciell funktion eller uppdrag, medan de allmänfackliga utbildningarna i allmänhet inte är avsedda för ett speciellt uppdrag.

 

Nedan kommer en sammanfattning av utbildningar inom de 2 grupperna, därefter presenteras de olika utbildningarna närmare. Vill Du ha mer information så prata med studieorganisatören. I del flesta fall bör anmälan till kurs ske minst en månad innan kursstart, i en del fall t.o.m. ännu tidigare.

 

Utöver dessa utbildningar så ordnar andra utbildningar vid behov antingen regionalt eller lokalt. Ett exempel på det senare är hemsidesutbildningen.
 

                                  Allmän fackliga utbildningar
 

·        Medlemsutbildningen (FGU)
·        FIP (förtroende vald inom Pappers)
·        Allmän facklig ledarutbildning
·        Att informera och agitera
·        Massmediakontakter
·        Retorik
·        Dyslexi
·        Fackligt socialt arbete/fackligt kamratstöd
·        Pappers ungdomskurs
 
 

                                Funktionsutbildningar
 

·        Roller och funktioner – skyddsombud
·        Roller och funktioner – huvudskyddsombud,     skyddskommitté
·        Psykosocial arbetsmiljö
·        Pappers miljökurs
·        Revisionskurs
·        Kassörskurs
·        Valberedningsutbildning
·        Informations- och redaktionskommittéutbildning
·        Att skriva i facket
·        Pedagogikutbildning för handledare
 

                                    Medlemsutbildningen
 

Medlemsutbildningen, även kallad FGU, är avsedd för alla medlemmar. Utbildningen sker i studiecirkelform och omfattar cirka 15 timmar. Avsikten är att Du ska få grundläggande kunskaper om din fackliga organisation samt viss kunskap om avtal och lagar. Du behöver inte lära Dig allt utantill utan du kommer att få en pärm där Dukan kolla olika saker.


Medlemmar som har deltagit i tidigare utbildningar har tyckt att utbildningen har varit bra även om de varit skeptiska från början så säker kommer även Du att tycka att utbildningen är bra.
         

                              FIP (förtroende vald inom Pappers)

FIP är som namnet säger en utbildning för förtroendevalda inom Pappers. 
FIP finns i 3 steg.

                                         FIP steg 1
För att få gå denna utbildning så ska Du alltså vara förtroendevald. Förtroendevald i det här fallet kan tolkas i ganska vid bemärkelse 

 

Du som deltar kan t.ex. vara styrelseledamot, valberedare, skyddsombud, kontaktombud. Det är dock krav på Du ska ha deltagit i medlemsutbildningen eller motsvarande utbildning.

 

Utbildningen sker i form av heldagar (8 timmar) på Marieborg. Omfattningen brukar vara 74 timmar eller 80 timmar. I det första fallet så är det 9 hel dagar utspridda över 3-4 månader och med en introduktionsträff på 2 timmar några veckor innan kursstart. Det andra fallet omfattar en kurs på 5 x 2 dagar, där varje kurstillfälle alltså är 2 dagar men fortfarande är de 5 tillfällena utsprida över en längre tid.

 

Syftet med kursen är att ge deltagarna kunskaper om fackligt arbete i förbund, distrikt och avdelning. Kursen innehåller bl.a. arbetarrörelsens historia, avtal, lagar, mötesteknik. Ingen kurs är den andra helt lik eftersom vi utvärderar varje kurs bl.a. utifrån vad deltagarna har tyckt och försöker göra nästa utbildning bättre. Kursen arrangeras i samarbete med Pappers avd 53, 54 och 140.
         

                                         FIP steg 2

Utbildningen är på 3 + 3 dagar och krav på förkunskaper är genomgången FIP1. För att få deltaga i kursen så ska Du i princip vara med i styrelsen, även om vissa andra kan få deltaga. Innehållet i kursen är bl.a. organisationsutveckling, förhandlingar, lagar och avtal.
         

                                         FIP steg 3

FIP3 omfattar en vecka För att få deltaga i denna kurs ska vara med och förhandla inom avdelningen samt ha flera

 


Copyright © 2005 Pappers Avdelning 51. Alla rättigheter reserverade.

Senaste Nytt

 

Läs mer>>


 

 

Nästa Möte

Återkommer med tid och plats


  Läs mer>>