Pappers Avdelning 51

Sök på sidan: 

 

Hemsida Svenska Pappersindustriarbetareförbundet

 

Pappers 51
Fiskeby Board AB

Box 1,Fiskeby 601 02 Norrköping

 

Ordförande
011 - 15 58 46     

Välkommen Avdelningen A-kassa Arbetsmiljö Lagar & Avtal Studier Fiskeby
Regler Avgifter Blanketter

 

 

Allt om regler

 

 

Sammanfattning av nya regler
Riksdagen har den 21 december 2006 fattat beslut om ändringar i lagen om arbetslöshetsförsäkring. Ändringarna träder i kraft den 1 januari 2007 och den 5 mars 2007.

Sammanfattning
Förändringarna från 1 januari 2007:

Studerandevillkoret - tas bort ur försäkringen, detta gäller även för sökande som börjat studera under tid i aktivitetsgarantin.

Arbetsvillkoret - skärps och i arbetsvillkorets huvudregel krävs 80 tim förvärvsarbete per kalendermånad. Alternativregeln kräver sammanlagt 480 tim förvärvsarbete under sammanhängande tid av minst 6 kalendermånader, och arbete utförts under minst 50 tim per kalendermånad.

Den överhoppningsbara tiden - förkortas och begränsningen av den längsta överhoppningsbara tiden sänks från 7 till 5 år. Undantag finns för medföljande make eller maka vid utlandsarbete.

Den förhöjda ersättningen - tas bort och sänks från 730 kronor till 680 kronor per dag. Sänkningen gäller även dem som får aktivitetsstöd.

Normalarbetstiden - baseras på den genomsnittliga arbetstiden under samliga månader inom 12 månaders ramtid oavsett i vilken omfattning sökanden har arbetat. Det som tas bort är möjligheten att räkna på de sex månader som ingår i arbetsvillkoret.

Förändringar från 5 mars 2007:

Kompensationsnivån - sänkta ersättningsnivåer,
Dag 1-200 ersättningsnivå 80 %.
Dag 201-300 ersättningsnivå 70 %.
Efter dag 301 är ersättningsnivån 65 %.
Vid beräkningen ska även dagar med aktivitetsstöd från den 1 januari 2007 beaktas (sammanräknas).

 


Copyright © 2005 Pappers Avdelning 51. Alla rättigheter reserverade.

Senaste Nytt

 

Läs mer>>


 

 

Nästa Möte

Återkommer med tid och plats


  Läs mer>>