Pappers Avdelning 51

Sök på sidan: 

 

Hemsida Svenska Pappersindustriarbetareförbundet

 

Pappers 51
Fiskeby Board AB

Box 1,Fiskeby 601 02 Norrköping

 

Ordförande
011 - 15 58 46     

Välkommen Avdelningen A-kassa Arbetsmiljö Lagar & Avtal Studier Fiskeby
Pappers avd 51 Medlem Ungdom Försäkringar Historia Avdelningar i Pappers

 

 

Mera Fack historia

 

 

Här finns lite allmän historia sammanställd av Björn Alm.

 

Hur Pappers kom till

1890 Första fackföreningen i branschen bildas av arbetarna på Fiskeby och Holmens bruk. Ordföranden var från Fiskeby.
1891

Föreningen upphörde i slutet av året, då hade de flesta av arbetarna från Fiskeby redan lämnat föreningen.

1895

Det bildas en ny fackförening 19:e augusti med enbart arbetare från Holmens bruk. En månad senare bildas en ny fackförening på Fiskeby.

1897

Fiskebyfacket går med i det socialdemokratiska partiet.

1898

1:a april går Fiskebyfacket med i Grov- och fabriksarbetareförbundet.
1:a juni utbryter en strejk som varar i 3 veckor. Mot slutet av året upphör fackföreningen.

1904

Den tredje fackföreningen på Fiskeby bildas 31:a januari, som avdelning 84 i Grov- och fabriksarbetareförbundet. 1:a april blir den sektion 5 i avdelning 54 av Grov- och fabriksarbetareförbundet.

1907 Fiskeby folkets hus förening bildas. Två tomter köps i Eneby. Verksamheten upphör 1925 utan att något Folkets hus byggdes.
1910 Sektionen blir en egen avdelning i Grov- och fabriksarbetareförbundet, nr 8.
1916 1:a januari ansluter sig avdelningen till Norrköpings Arbetarekommun och förblir där medlemmar till 1986.
1920 Svenska Pappersindustriarbetareförbundet bildas 21-22 juni i Gävle.
1921 Fiskeby avdelning går med i Svenska Pappersindustriarbetareförbundet 1:a november och får nummer 51.

 

 


Copyright © 2005 Pappers Avdelning 51. Alla rättigheter reserverade.

Senaste Nytt

 

Läs mer>>


 

 

Nästa Möte

Återkommer med tid och plats


  Läs mer>>