Pappers Avdelning 51

Sök på sidan: 

 

Hemsida Svenska Pappersindustriarbetareförbundet

 

Pappers 51
Fiskeby Board AB

Box 1,Fiskeby 601 02 Norrköping

 

Ordförande
011 - 15 58 46     

Välkommen Avdelningen A-kassa Arbetsmiljö Lagar & Avtal Studier Fiskeby
Pappers avd 51 Medlem Ungdom Försäkringar Historia Avdelningar i Pappers

 

 

Info och länkar

 

 

 

Tabellen visar ersättningsschemat vid inkomster upp till det lagstadgade inkomsttaket. Inkomstförluster över detta tak ersätts till 100 procent av TFA vid olycksfall i arbetet. Inkomsttaket för sjukpenning ligger under det första halvåret 2006 kvar på 7,5 prisbasbelopp (297 750 kr/år eller 24 812 kr/mån) men höjs

från och med den 1 juli 2006 till 10 prisbasbelopp (397 000 kr/år eller 33 083 kr/mån).

 

 

Olycksfall i arbetet (med skadedatum den 1 maj 2001 eller senare) – inkl. smitta som räknas som olycksfall. OBS! minst 15 dagars sjukskrivning krävs, annars tillämpas karensdag och ersättningen under sjukdag 2–14 är bara sjuklön

 

 

Färdolycksfall

 Arbetssjukdom – inkl smitta som räknas som arbetssjukdom.

 

Sjukdag 1

 

100 procent från TFA

 

Karensdag.

  

Karensdag.

 

Sjukdag 2–14

 

Sjuklön + 20 procent     från TFA. Sammanlagd ersättningsnivå: 100 procen

 

 

Sjuklön. Ersättningsnivå:80 procent.

 

Sjuklön. Ersättningsnivå:80 procent.

 

Sjukdag 15–360

 

Sjukpenning 80 procent + 20 procent från TFA. Sammanlagd ersättningsnivå:100 procent.

 

Sjukpenning 80 procent + dagsersättning från AGS, cirka 10 procent.

 

Sjukpenning 80 procent + dagsersättning från AGS, cirka 10 procent.

 

 

Sjukdag 361– ...

 

Sjukpenning. Ersättningsnivå: 80 procent.

 

Sjukpenning. Ersättningsnivå: 80 procent.

 

Sjukpenning. Ersättningsnivå: 80 procent.

 

 

 

Vad händer om Försäkringar AVD 51 Pappers Försäkringar Avtal LO - SAF Lagstadgat
Du blir sjuk GF14000 Sjuklön (avtal)  AGS Sjukförssäkring
Du skadar dig i arbetet  Försäkringskassan   TFA LAF
Du skadas på fritiden

GF 14000

     
Du förlorar jobbet   A-Kassa  AGB  
Du går i pension Försäkringkassan   Avtalspension ATP
Du får en skada i hemmet Folksam      
Någon avlider     TGL  


VIKTIG INFORMATION TILL SAMTLIGA MEDLEMMAR

OM GRUPPLIVFÖRSÄKRING 14 000


GRUPPLIVFORSAKRING 14000

På fackmötet den 29/1-97 beslutades att vi skall ha Grupplivförsakring 14 000 
1/10 -97 GF börjar 14 000 att gälla. GF 13 000 och GF 10 720 upphörde from. Samma datum 
Namnet GF 13 000 finns kvar som avtal för med försäkrade och sköts av Foiksam direkt, liksom Medlemsbarn. 

 

GF 14000
Kostar 105 kr/månad för medlem.

Den innehåller fritidsförsäkring, TFF samt livförsäkring och förtidskapital vid förtidspension och sjukbidrag.

 

Förtidskapitalet vid sjukbidrag är begränsat, men om man sedan får förtidspension, så sker ingen avräkning.

 

Man kan även medförsäkra make/maka/sambo till GF 14 000.

Medförsäkring är ej obligatorisk och den medförsäkrade kan, välja vilka delar den vill ha i försäkringen. Medförsäkring till TFF och Gruppliv kostar 58 kr. 

Övriga betalar med inbetalningskort, utom de som är avgiftsbefriade till fackavgiften. De avgiftsbefrias även för försäkringen. Avgiftsbefriade är de som gör värnplikten och de som studerar med enbart statligt studielån och de bidrag som där ingår. 

På de nya inbetalningskorten för fackavgiften finns en rad för gruppförsäkring. Där kan man ange försäkringsavgiften och sedan betala alltihop på en gång. 
När det gäller att dra försäkringsavgiften på A-kasseersättningen så pågår försöksverksamhet på ett par avdelningar. Ett problem är att försäkringen ska betalas en gång i månaden medan A-kasseersättningen betalas ut två gånger i månaden. Å andra sidan finns det planer på att A-kasseersättning bara ska betalas ut en gång i månaden framtiden. Om detta införs blir det lättare med försäkringsavgiften. 

Ni kan också prata med någon av försäkrings- rådgivarna De är 
Melker Skjöld KM 1 A-Skift 
Benny Berling Mek    E-Skift 


 • Copyright © 2005 Pappers Avdelning 51. Alla rättigheter reserverade.

  Senaste Nytt

   

  Läs mer>>


   

   

  Nästa Möte

  Återkommer med tid och plats


    Läs mer>>