Pappers Avdelning 51

Sök på sidan: 

 

Hemsida Svenska Pappersindustriarbetareförbundet

 

Pappers 51
Fiskeby Board AB

Box 1,Fiskeby 601 02 Norrköping

 

Ordförande
011 - 15 58 46     

Välkommen Avdelningen A-kassa Arbetsmiljö Lagar & Avtal Studier Fiskeby

 

 

 

 

Välkommen till Fiskeby Board AB


 

 

Fiskeby pappersbruk grundades 1637 i Fiskeby i Norrköping. Produktionen bestod av handgjort papper till 1850, därefter tillverkades rödfärg under en kortare period.  Det moderna bruket grundades 1872. Som exempel på dåtidens produkter kan nämnas takpapp, väggpapper (förhydningspapp) och tidningspapper. Det var också massaproduktion, både mekanisk och  sulfitmassa. 

  1953 börjar den nya tiden. Massaproduktionen lades ner och en ny kartong- maskin byggdes i en ny fabrikslokal. Råmaterialet var delvis returpapper. Kartongmaskinen har sedan dess byggts om åtskilliga gånger och nu för tiden är produktionen baserad på 100 % returpapper. Sedan 1969 finns också en plastbeläggningsmaskin som kan lägga plast på kartongen eller laminera papper och kartong med varandra.

 

 

Bruket har en hög standard och har hygiencertifiering genom ADAS, och andra certifikat, som visar att produkten är godkänd för direktkontakt med livsmedel. Det finns också ett standardiseringscertifikat, ISO 9001, och ett miljöcertifikat, ISO 14001, och en miljöpolicy.

 


Produktionen från bruket levereras som rullar eller ark. Antalet anställda är ca 330. 

 

Det finns 3 fackföreningar verksamma på Fiskeby. Pappers avd 51 är den största. Dessutom finns SIF och Ledarna.   

 

Orten Fiskeby är mycket gammal. Redan för 3000 år sedan bodde det folk här, som många hällristningar visar. I Motala ström, som rinner förbi bruket, ligger en gammal borgruin på en ö, kallad Ringstaholm. Den är från 1200-talet. 

  Fiskeby tillhör en koncern som heter Riverwood International Corporation. Riverwood. Den tillverkar maskiner för samlingsförpackningar av drycker  samt kraftkartong till dessa. De har 2 kartongbruk i USA och ett antal konverteringsanläggningar runt om i världen, både i egen regi och i samarbete med andra företag. 

Till Fiskeby Board AB hemsida

 


Copyright © 2005 Pappers Avdelning 51. Alla rättigheter reserverade.

Senaste Nytt

 

Läs mer>>


 

 

Nästa Möte

Återkommer med tid och plats


  Läs mer>>