Pappers Avdelning 51

Sök på sidan: 

 

Hemsida Svenska Pappersindustriarbetareförbundet

 

Pappers 51
Fiskeby Board AB

Box 1,Fiskeby 601 02 Norrköping

 

Ordförande
011 - 15 58 46     

Välkommen Avdelningen A-kassa Arbetsmiljö Lagar & Avtal Studier Fiskeby
Regler Avgifter Blanketter

 

 

 

 

Avgifter till A-kassan 2007
Kombinationer under en kalendermånad

Medlemsavgift 117:-

Arbetslöshetsersättning under hel kalendermånad
Aktivitetsersättning under hel kalendermånad
Arbetslöshetsersättning/aktivitetsstöd + sjuktid
Arbetslöshetsersättning/aktivitetsstöd + föräldrapenning
Arbetslöshetsersättning/aktivitetsstöd + avstängning
Arbetslöshetsersättning/aktivitetsstöd + karens
Arbetslöshetsersättning/aktivitetsstöd + studier
Arbetslöshetsersättning/aktivitetsstöd + pension
Friår

Medlemsavgift 350:-

Avstängning + karens
Sjuk hela kalendermånaden
Föräldrapenning hela kalendermånaden
Studier hela kalendermånaden
Arbetslöshetsersättning/aktivitetsstöd + förvärvsarbete
Arbetslöshetsersättning/aktivitetsstöd + arbetsbefriad tid med lön
Arbetslöshetsersättning/aktivitetsstöd + arbete i eget företag
Arbetslöshetsersättning/aktivitetsstöd + arbete i bisyssla
Arbetslöshetsersättning/aktivitetsstöd + avgångsvederlag
Arbetslöshetsersättning/aktivitetsstöd + ekonomiskt skadestånd
Förvärvsarbete hela kalendermånaden
Totalförsvarsplikt
Arbetslös utan ekonomisk ersättning

Copyright © 2005 Pappers Avdelning 51. Alla rättigheter reserverade.

Senaste Nytt

 

Läs mer>>


 

 

Nästa Möte

Återkommer med tid och plats


  Läs mer>>