Pappers Avdelning 51

Sök på sidan: 

 

Hemsida Svenska Pappersindustriarbetareförbundet

 

Pappers 51
Fiskeby Board AB

Box 1,Fiskeby 601 02 Norrköping

 

Ordförande
011 - 15 58 46     

Välkommen Avdelningen A-kassa Arbetsmiljö Lagar & Avtal Studier Fiskeby
Fysiskt Arbetsmiljölänkar Skyddsombudinfo

 

 

 

 

Arbetsmiljöverket bildades 2001. Verkets uppgift är att se till att arbetsmiljö- och arbetstidslagstiftningar efterlevs samt till viss del tobakslagen och Miljöbalken vad avser vissa frågor om genteknik och bekämpningsmedel. Arbetsmiljöverket ska också ge råd och upplysningar samt sprida information. Här hittar ni Lagar & föreskrifter

 

Arbetslivsinstitutet är ett nationellt kunskapscentrum för arbetslivsfrågor. På uppdrag av regeringen bedriver institutet forskning, utveckling och kunskapsförmedling. Till Arbetslivsinstitutet hemsida

 

Kemikalieinspektionen är central tillsynsmyndighet med ansvar för kemikaliekontrollen. KemI sorterar under Miljö- och samhällsbyggnadsdepartementet. Till Kemikalieinspektionen hemsida

 

Prevent är en intresse-organisation inom arbetsmiljöområdet som ägs av Svenskt Näringsliv, LO och PTK. Till Prevent hemsida

 

Du&Jobbet behandlar arbetsmiljöfrågon på arbetsplatsen  Till Du&Jobbet hemsida

 

 

 

Vägverket

Vi erbjuder dig att utföra ärenden som rör fordon, körkort vägar och trafik dygnet runt med hjälp av över 70 olika tjänster. Till Vägverket hemsida

 

 

 

 

 

 


Copyright © 2005 Pappers Avdelning 51. Alla rättigheter reserverade.

Senaste Nytt

 

Läs mer>>


 

 

Nästa Möte

Återkommer med tid och plats


  Läs mer>>