Pappers Avdelning 51

Sök på sidan: 

 

Hemsida Svenska Pappersindustriarbetareförbundet

 

Pappers 51
Fiskeby Board AB

Box 1,Fiskeby 601 02 Norrköping

 

Ordförande
011 - 15 58 46     

Välkommen Avdelningen A-kassa Arbetsmiljö Lagar & Avtal Studier Fiskeby
Regler Avgifter Blanketter

 

 

 

 

Anslut dig till Internetkassan som ger dig bl a möjlighet att fylla i och skicka dina kassakort elektroniskt till din a-kassa.

pappersakassa.se

 

Angående a-kassans skyldighet att betala in förhöjd finansieringsavgift

A-kassan har den 1 februari 2007 fått följande direktiv från Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF)/Regeringen.

Förhöjd finansieringsavgift ska betalas för varje kalendermånad senast vid utgången av den följande månaden eller ? om kassan finner anledning att kontrollera frågan om arbetslöshet enligt 41 a § lagen (1997:239) om arbetslöshetskassor ? senast vid utgången av den tredje månaden efter den månad som avgiften avser.

IAF medger härmed att Pappersindustriarbetarnas arbetslöshetskassa under 2007 får anstånd med betalning av förhöjd finansieringsavgift avseende medlem som inte betalat medlemsavgift, vilken har förfallit till betalning och avser att täcka den förhöjda finansieringsavgiften. Anstånd med betalning gäller tills medlemmen har betalat.

Medgivandet gäller förutsatt:
- att kassan vidtar kravåtgärder för att få betalningen från medlemmen.
- att kassan varje månad redovisar utestående krav per månad till IAF.

* Det innebär att a-kassan kommer att bli tvungen att vidta kravåtgärder för den som inte betalar sin avgift.
* Det innebär också att kassan måste utreda varje enskilt ärende innan kravrutinen sätts igång.

Regeringens försämring av försäkringen och fördyring av medlemskapet har inneburit att c:a 800 medlemmar lämnat vår A-kassa.

Det är en mycket oroande trend om den fortsätter och kan innebära ytterligare ökade kostnader för de medlemmar som väljer att stanna kvar. Att många medlemmar lämnar A-kassorna kan också innebära att Regeringen snabbare utreder frågan om en obligatorisk A-kassa, vilket vi inte ser som positivt.

15/2 2007

 


Copyright © 2005 Pappers Avdelning 51. Alla rättigheter reserverade.

Senaste Nytt

 

Läs mer>>


 

 

Nästa Möte

Återkommer med tid och plats


  Läs mer>>