Pappers Avdelning 51

Sök på sidan: 

 

Hemsida Svenska Pappersindustriarbetareförbundet

 

Pappers 51
Fiskeby Board AB

Box 1,Fiskeby 601 02 Norrköping

 

Ordförande
011 - 15 58 46     

Välkommen Avdelningen A-kassa Arbetsmiljö Data Lagar & Avtal Studier Fiskeby
Adresser Regler Avgifter Blanketter

 

 

 

 

Välkommen till Internetkassan  Hemsida

 

www.pappers.se kan du läsa mer om A-kassa

 

A-kassan administrerar arbetslöshetsförsäkringen, handlägger och prövar rätten till arbetslöshetsersättning, avger yttrande vid överklagningsärenden och betalar ut arbetslöshetsersättning till de arbetslösa.

Inger Good-Heinefalk, kassaföreståndare
E-post: inger.good.fk@pappers.se

Karin Oretun, handläggare
E-post: karin.oretun.fk@pappers.se

Bengt Nilsson, handläggare
E-post: bengt.nilsson.fk@pappers.se

Sissi Alfarhani, handläggare, försäkringsansvarig
E-post: sissi.alfarhani.fk@pappers.se

Sara Karlsson, handläggare
E-post: sara.karlsson.fk@pappers.se

 

I A F Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringens hemsida

 

Vad gör IAF?
Arbetslöshetsförsäkringen är till för att arbetslösa ska få ekonomisk trygghet under omställningen till ett nytt arbete. IAF ska se till att försäkringen fungerar bra. Tiden i arbetslöshet ska vara så kort som möjligt och ersättningsreglerna ska tillämpas rättssäkert och likartat över landet.
 

 


Copyright © 2005 Pappers Avdelning 51. Alla rättigheter reserverade.

Senaste Nytt

 

Läs mer>>


 

 

Nästa Möte

Återkommer med tid och plats


  Läs mer>>